Algemene voorwaarden

Door het plaatsen van een bestelling gaat u automatisch akkoord met onze Algemene Voorwaarden. PurrFect Design behoudt zich het recht haar Algemene Voorwaarden ten allen tijde te wijzigen.
De juridische naam van PurrFect Design is Milaya gcv, dus enkel vermelding van PurrFect Design impliceert Milaya gcv.

Annulering van uw bestelling
U kan uw , zonder boete of opgave van redenen, binnen 24 uur nadat u de bestelling doorgaf annuleren, mits nog niet door ons verzonden. Zodra uw verzoek tot annulering door ons bevestigd is, mag u deze als ontvangen beschouwen.
Indien u de bestelling reeds betaald had, zullen wij u dit betaalde bedrag binnen de veertien (14) dagen terugbetalen. Echter, indien de bestelling later dan binnen de 24uur annuleert, zal u een administratieve kost van 5,00euro aangerekend worden.
Terugstorting binnen de EU gebeuren alleen mits u uw volledig en correct IBAN en BIC/SWIFT nummer aanlevert. Buiten de EU enkel via PayPal.

Een de bestelling verzonden is, kan u deze niet meer annuleren. U dient de levering dan terug te sturen, en dit binnen 10 werkdagen, volgende gefrankeerd, en voorzien van een kopie van de factuur.

Levering
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Ons steven is uw bestelling binnen de 3 werkdagen na ontvangst van uw betaling te verzenden. Mocht het artikel niet meer voorradig zijn, dan wordt u gecontacteerd en wordt de bestelling alsnog zo snel mogelijk geleverd.

Bestellingen worden verzonden van zodra compleet, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Indien u voor kleine zendingen de optie "verzending zonder tracking" kiest, kan uw zending niet getraceerd worden, en zijn wij niet verantwoordelijk voor verlies van de zending door de shipper. Wij raden dan ook altijd aan voor normale verzending te kiezen, dus met tracering.

PurrFect Design is niet verantwoordelijk indien blijkt dat de fabricant of groothandel dit produkt stopzette. U krijgt in dat geval de volstorte betaling voor dit artikel uiteraard teruggestort.

De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren, wordt u, de klant, daarover tijdig geïnformeerd en heeft u het recht de bestelling kosteloos te annuleren.

Uitzonderingen zijn latere levering in onderling overleg met u, de klant, of indien u, de klant, zelf aangeeft de levering later dan 30 dagen te wensen ontvangen.

Prijzen
Alle prijzen zijn in euro en inclusief BTW. PurrFect Design is een Belgisch bedrijf, dus dient 21% BTW aan te rekenen, en voor enkele specifieke artikelen is dat 6% BTW.
PurrFect Design behoudt zich het recht ten allen tijde de prijzen aan te passen.
De verpakkings- en verzendkosten zijn niet in de genoemde prijzen inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Deze kosten worden automatisch berekent naar aanleiding van het gewicht van uw bestelling en de door u aangegeven bestemming, welke dient overeen te komen met de realiteit.
U ziet deze verzendkosten voor u uw bestelling afrond/doorvoert.

Verzendkosten
De verpakkings- en verzendkosten zijn niet in de genoemde prijzen inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Deze kosten worden automatisch berekent naar aanleiding van het gewicht van uw bestelling en de door u aangegeven bestemming, welke dient overeen te komen met de realiteit.
U ziet deze verzendkosten voor u uw bestelling afrond/doorvoert.

Indien u voor kleine zendingen de optie "verzending zonder tracking" kiest, kan uw pakket niet getraceerd worden, en zijn wij niet verantwoordelijk voor verlies van het pakket door de shipper.

Betaling
Volgende betaalmethodes zijn mogelijk:
Bankoverschrijving:
Maak het totaalbedrag van uw factuur over op de KBC bankrekening van PurrFect Design/Milaya.
IBAN: BE58 7310 1366 8079
BIC/SWIFT: KREDBEBB
(of binnen Belgie: 731-0136680-79)
Vermeld uw ordernummer in de opmerking.
Zodra uw betaling binnen is, nemen wij uw order in behandeling.
Ideal/online bancontact
Deze optie wordt automatisch aangeboden bij het afronden van uw bestelling.
PayPal
Deze optie wordt automatisch aangeboden bij het afronden van uw bestelling.
www.PayPal.com biedt iedereen met een e-mailadres de mogelijkheid veilig online betalingen verzenden en ontvangen. Dit via via zijn of haar creditcard.
Door de transactiekosten die PayPal aanrekent, wordt 2,5% extra gerekend voor het gebruik van Paypal.

Zichttermijn
In overeenstemming met Europese wetgeving hebt u, als particulier, een zichttermijn van veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van de producten. Gedurende deze termijn kunt u de koopovereenkomst ontbinden en de producten in diezelfde termijn terug te sturen. U dient het product voldoende gefrankeerd, in originele staat en degelijk verpakt aan ons terug te sturen. Binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen in originele staat zullen wij aan u het aankoop bedrag terug betalen. Wij vergoeden geen verzendkosten en zijn ten alle tijde gerechtigd om administratiekosten door te berekenen. Deze retourregeling geldt alleen voor particuliere aankopen en dus niet voor online aankopen die zijn gedaan onder een bedrijfsnaam.
Na het verstrijken van de zichttermijn van veertien (14) kalenderdagen is de koopovereenkomst een feit.

Eigendomsvoorbehoud
De al dan niet geleverde produkten blijven eigendom van PurrFect Design, totdat de verplichtingen tov PurrFect Design door u, de klant, voldaan zijn.

Aansprakelijkheid tijdens verzending
Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de goederen tijdens verzending. U kunt dit risico verzekeren tegen meerprijs. Wilt u hier gebruik van maken, meld dat dan bij uw bestelling. Mocht zich onverhoopt een probleem voordoen, dan horen wij dit wel graag en zullen een klacht indienen bij de pakketdienst.

Indien u voor kleine zendingen de optie "verzending zonder tracking" kiest, kan uw pakket niet getraceerd worden, en zijn wij niet verantwoordelijk voor verlies van het pakket door de shipper.

Overeenkomst
PurrFectDesign behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.
Ook in het geval van overmacht behoudt PurrFectDesign het recht de bestelling te annuleren, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden,  zonder dat PurrFectDesign gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Afbeeldingen en specificaties
Alle afbeeldingen, foto's, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen en kleuren, op de website van PurrFectDesign zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Het is niet toegestaan om afbeeldingen en/of teksten te kopiëren van deze website zonder onze schriftelijke toestemming hiervoor.

Garantie
PurrFectDesign garandeert dat de door ons geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld en staat daarmee in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

Retourneren
De artikelen worden voor verzending altijd gecontroleerd. Toch kan het voorkomen dat een artikel beschadigd geraakt. Neem dan binnen de 10 dagen contact met ons op, via e-mail, met vermelding van het order nummer,  met welk produkt er een probleem is en beschrijving van het probleem. Wij zorgen dan voor een gepaste oplossing.
Retourneren: Ongefrankeerde zendingen worden niet geaccepteerd. Voeg ook altijd een kopie van uw factuur toe, met daarop de toelichting waarom u het artikel retourneert.
Verdere informatie onder de bovenstaande rubriek ‘Annulering van uw bestelling’.

Klachten
Mocht u niet tevreden zijn over een product dat u bij PurrFect Design aankocht, kan dient u zo snel mogelijk contact met ons op te nemen, via e-mail. Verzendkosten voor het artikel waarover de klacht gaat, zijn voor uw rekening. Indien de klacht gegrond wordt geacht door PurrFect Design kunnen deze gecrediteerd worden en binnen de 14 dagen teruggestort. Terugstorting binnen de EU gebeuren alleen mits u uw volledig en correct IBAN en BIC/SWIFT nummer aanlevert. Buiten de EU enkel via PayPal.

Indien u voor kleine zendingen de optie "verzending zonder tracking" kiest, kan uw pakket niet getraceerd worden, en zijn wij niet verantwoordelijk voor verlies van het pakket door de shipper.

Gegevensbeheer
Bepaalde acties op PurrFectDesign.be/eu, zoals de inschrijving op de nieuwsbrief en het plaatsen van een bestelling, vereisen de invoering van persoonlijke gegevens.
Door deze persoonlijke gegevens in te voeren gaat u ermee akkoord dat wij deze gegevens in onze database opslaan.
De door u ingevoerde gegevens zijn vertrouwelijk en persoonlijk. Deze gegevens worden niet verkocht, geruild of gratis beschikbaar gesteld aan derden. Ze kunnen wel gebruikt worden voor informatieve communicatie omtrent uw bestelling, PurrFectDesign of andere activiteiten van Milaya gcv. PurrFectDesign behoudt zich ook het recht om deze regel te breken wanneer zij door een overheidsinstantie verplicht worden.
Kiest u ervoor een review te schrijven, bent u vrij uw naam of ander andere persoonlijke gegevens al dan niet toe te voegen. Wij behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer en worden gebruikt om u te herkennen bij een volgend bezoek. Dit is een automatisch proces, maar u kunt indien gewenst uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoek op de website geen cookies ontvangt.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Vragen
Mocht u vragen hebben over bovengenoemde voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »